Mpilo Medical Journal

Volume 1, No 2, January 1999.

Editor: Predrag M. Maksimovich, MD, DDS, ENT.

In this Online Journal we will publish various articles, comments, letters, etc in several languages. Where possible, translation to English will be provided.

All Medical Professionals visiting these pages are urged to contribute.

Materials should be sent to our e-mail address in .htm, WP6.0 or WFW 6.0 formats while the pictures should be in .jpg and .gif.

All comments, letters, suggestions are welcome.


Predrag M. Maksimovich
famona@email.com


Information through the Yugoslav Embassy in Ottawa about an International Congress.

AMBASADA S R J OTAVA

25.02.1999.

Postovani,

Upravo smo primili siru informaciju sa vise detalja oko organizovanja kongresa lekara otadzbine i dijaspore sa medjunarodnim ucescem "Medicina na razmedju dva milenijuma".

Molimo vas da ovu informaciju i poziv za ucesce dostavite svim onima za koje mislite da zele da ucestvuju na ovom skupu. Pored lekara dobrodosli su i strucnjaci iz drugih oblasti koji se bave problematikom zdravstva. Takodje vas molimo ako bi Ambasadi dostavili adrese lekara kojima ste dostavili poziv.

Sve relevantne informacije o Kongresu i direktno prijavljivanje na Internet adresi: http:/www. srpskaveza.org.yu

Srdacni pozdrav,

Ambasador

Dr. Pavle Todorovic

U prilogu vam dostavljamo pozivno pismo Organizacionog odbora Kongresa:

Srpsko lekarsko drustvo i Asocijacija "Srpska veza" doneli su odluku da zajednicki organizuju Kongres lekara otadzbine i dijaspore sa medjunarodnim. Kongres organizuju u saradnji sa Medicinskim i Stomatoloskim fakultetima u Beogradu i asocijacijama srpskih lekarskih udruzenja u svetu.

Usvojen je preliminarni program koji ce se prosirivati i menjati u zavisnosti od prispelih prijava radova i eventualnih inicijativa ucesnika Kongresa.

Kongres ce se odrzati pod nazivom "Medicina na razmedju dva milenijuma", sa glavnom temom Zdravlje naroda i zdravstvena zastita.

Kongres bi bio otvoren plenarnim sastankom sa zajednickom temom: Stvaranje svetske mreze srpskih lekara.

Profesionalna aktivnost se grupisu u okviru nekoliko tematskih oblasti, koje bi vodili svetski i nasi eksperti, sa uvodnim i plenarnim predavanjima. Rezultate istrazivanja i klinicka iskustva autori mogu da izloze u okviru simpozijuma, poster prezentacija i diskusionih, workshop grupa. Radovi ce se stampati na srpskom i engleskom jeziku i bice objavljeni kao supplement casopisa Srpskog lekarskog drustva "Srpski arhiv", a prema propozicijama "Srpskog arhiva".

U okviru glavne teme, nacelno su predvidjene sledece tematske oblasti:

1.Kardiovaskularne bolesti
2.Maligne bolesti
3.Mentalni poremecaji
4.Traumatizam
5.Preventivna medicina
6.Ekologija i zdravlje
7.Uticaj sankcija i izolacije na mentalno i fizicko zdravlje ljudi
8.Zastita zdravlja izbeglica
9.Kvalitet i organizacija zdravstvene sluzbe
10.Savremene dijagnosticke metode
11.Natalitet i drustvo
12.Diabetes mellitus i drugi endokrini poremecaji
13.Gerijatrija
14.Bolesti usta i zuba
15.Ostalo

Prvi Kongres lekara otadzbine i dijaspore sa medjunarodnim ucescem ce se odrzati u Beogradu od 28 - 30. juna, 1999. godine.

Skup je izuzetna prilika da se lekari iz otadzbine susretnu sa svojim kolegama iz inostranstva, da unaprede profesionalne kontakte, da razmene iskustva i uspostave cvrscu saradnju.

Zainteresovani smo i da nam Vi i Vasi saradnici profesionalna saznanja prenesete u formi predavanja i demonstracija.

Kongres ce imati i specijalne goste - vodeca imena svetske medicine. Od kolega u inostranstvu se ocekuje da na skup pozovu i svoje prijatelje lekare iz zemalja u kojima zive i rade. Pored strucnog rada, u okviru Kongresa su predvidjena mnoga drustvena dogadjanja: posete zdravstvenim ustanovama Beograda, obilasci kulturnih i istorijskih znamenitosti Beograda i Srbije, kao i organizovana poseta manastiru Hilandar.

Molimo Vas da prijave ucesca, sugestije i eventualno sazetak vaseg izlaganja, posaljete na prilozenom formularu do 31. marta 1999. godine. Drugo obavestenje i konacni plan rada Kongresa saljemo na Vasu adresu.

Veoma nam je znacajno da ovu informaciju prosledite Vasim saradnicima, kako bismo se na predstojecem Kongresu u otadzbini okupili u sto vecem broju. Molimo Vas da nam u skladu sa tim pomognete tako sto cete kod Vasih zaposlenih insistirati da nam NAJHITNIJE dostave sto veci broj adresa kolega iz sveta, kako bismo im na vreme dostavili kompletan materijal. Ovaj posao smatramo izuzetno znacajnim, ne samo za Srpsko lekarsko drustvo vec i za zemlju u celini, jer nasi lekari u svetu mogu biti znacajan most za uspostavljanje veza sa svetom.

Sve informacije o Kongresu mozete da dobijete i na Internetu na adresi: http://www.srpskaveza.org.yu

Ocekujemo informaciju o Vama i Vasim profesionalnim aktivnostima u cilju stvaranja publikacije "Ko je ko u Srpskoj medicini" i "Poslovnog adresara Srpskih lekara u svetu".

U ocekivanju Vase prijave, primite nase iskrene pozdrave.

U Beogradu, decembra 1998.g.

Sekretarijat Kongresa

Ass. dr Nebojsa Tasic, Generalni sekretar
Dr Maja Vuckovic-Krcmar, Sekretar
Dr Zarko Vuckovic, Dr Natasa Petrovic
Dr Katarina Andjelkov, Dr Sasa Vascanin

Organizacioni odbor Kongresa

Prof.dr Momcilo Babic, Predsednik
Akademik prof. dr Dragoljub Nedeljkovic, Clan
Aleksandar Vlajkovic, Izvrsni predsednik

Programski odbor Kongresa

Prof.dr Vladimir Paunovic, Predsednik

Naucni odbor Kongresa

Akademik prof. dr Vladimir Kanjuh, Predsednik

Kancelarija Sekretarijata Kongresa

KBC "Bezanijska kosa"
Bezanijska kosa b.b, 11080 Beograd, Jugoslavija
Tel. ++ 381 11/ 604 953 Fax ++ 381 11/ 699 937
E-mail: kongreslekara@bkosa.edu.yu

Srdacno,

Predsednik Organizacionog odbora

Prof. dr Momcilo Babic

Case Reports

Several other patients.

Ludwig's angina after several days under high doses of antibiotics with skin necrosis.


 

Dentigerous cyst of the left body and ramus mandible (before first operation).

The patient was injured in a road traffic accident. She had a small defect of facial tissues just below the left lateral orbital angle and a larger one on the upper lip.

The upper lip defect was reconstructed with a transpositional flap from one nasolabial sulcus and rotation flap from the other side. She has an elongation of her upper lip.

Anotia.

Parotid cystadenocarcinoma removed subsequently with total parotidectomy.


New Number of the Mpilo Medical Journal.
Return to Main Page
Return to Faculty Directory
Return to Mpilo Otolaryngology Home Page
Return to Otolaryngology Staff
Return to Mpilo Surgery Home Page
Return to Mpilo Hospital Staff
Return to Mpilo Home Page
Links to Otolaryngology Publications
See and Download some files
Go to Some Private Stuff

® Copyright, 1998. All Rights Reserved.
SigmaMax Publishing.